فروش تجهیزات آب ، ساختمان ، استخر سونا جکوزی
هیچ موردی جهت نمایش وجود ندارد
مشاهده لیست مقایسه

جمع هزینه خرید :0 تومان

رفتن به سبد خرید

پمپ های تحت فشار

ترتیب نمایش

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

پمپ پنتاکس مدل PM-45
پمپ پنتاکس مدل PM-45
1,324,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل PM-80
پمپ پنتاکس مدل PM-80
1,782,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل CM-100/00
پمپ پنتاکس مدل CM-100/00
2,106,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل CM-100/01
پمپ پنتاکس مدل CM-100/01
2,435,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل CAM-100
پمپ پنتاکس مدل CAM-100
2,435,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل CB-100/01
پمپ پنتاکس مدل CB-100/01
4,910,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل CB-160/00
پمپ پنتاکس مدل CB-160/00
5,600,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل CB-160/01
پمپ پنتاکس مدل CB-160/01
6,200,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل CB-210/00
پمپ پنتاکس مدل CB-210/00
6,225,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل CB-210/01
پمپ پنتاکس مدل CB-210/01
6,866,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل CB-310/01
پمپ پنتاکس مدل CB-310/01
10,825,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل CB-400/00
پمپ پنتاکس مدل CB-400/00
13,455,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل CB-400/01
پمپ پنتاکس مدل CB-400/01
14,650,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل CBT-400/00
پمپ پنتاکس مدل CBT-400/00
12,610,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل CBT-400/01
پمپ پنتاکس مدل CBT-400/01
13,770,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل CBT-600/00
پمپ پنتاکس مدل CBT-600/00
13,155,000 تومان

نام گارانتی :

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

مشاهده بیشتر