88317732 - 88830400 - 88300001 (021)
هیچ موردی جهت نمایش وجود ندارد
مشاهده لیست مقایسه

پنتاکس ایران

ترتیب نمایش

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

پمپ پنتاکس مدل PM-80
پمپ پنتاکس مدل PM-80
1,782,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل CM-100/00
پمپ پنتاکس مدل CM-100/00
2,106,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل CM-100/01
پمپ پنتاکس مدل CM-100/01
2,435,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل CAM-100
پمپ پنتاکس مدل CAM-100
2,435,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل CB-100/01
پمپ پنتاکس مدل CB-100/01
4,910,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل CB-160/00
پمپ پنتاکس مدل CB-160/00
5,600,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل CB-160/01
پمپ پنتاکس مدل CB-160/01
6,200,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل CB-210/00
پمپ پنتاکس مدل CB-210/00
6,225,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل CB-210/01
پمپ پنتاکس مدل CB-210/01
6,866,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل CB-310/00
پمپ پنتاکس مدل CB-310/00
10,160,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل CB-310/01
پمپ پنتاکس مدل CB-310/01
10,825,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل CB-400/00
پمپ پنتاکس مدل CB-400/00
13,455,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل CB-400/01
پمپ پنتاکس مدل CB-400/01
14,650,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل CBT-160/01
پمپ پنتاکس مدل CBT-160/01
6,330,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل CBT-210/01
پمپ پنتاکس مدل CBT-210/01
6,900,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل CBT-310/00
پمپ پنتاکس مدل CBT-310/00
6,750,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل CBT-310/01
پمپ پنتاکس مدل CBT-310/01
7,421,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل CBT-400/00
پمپ پنتاکس مدل CBT-400/00
12,610,000 تومان

نام گارانتی :

پمپ پنتاکس مدل CBT-400/01
پمپ پنتاکس مدل CBT-400/01
13,770,000 تومان

نام گارانتی :

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

پمپ سانتریفیوژ از جمله پمپ های دینامیکی است .پمپ های سانتریفیوژ انرژی را از موتور گرفته و به سیال انتقال می دهد . میزانی از این انرژی به صورت انرژی جنبشی و در قالب سرعت ظاهر می شود و میزانی نیز به عنوان انرژی پتانسیل و در قالب هد فشاری  نمود پیدا می کند ،که توانایی حمل سیال را در مقابل جاذبه زمین به سمت بالا دارا است .
از مزایای این سری پمپ ها می توان به این موارد اشاره کرد :
در دسترس بودن ،قیمت مناسب ،طراحی ساده و تنوع در جنس پروانه ها .
مشاهده بیشتر