۸۸۳۱۷۷۳۲ - ۸۸۸۳۰۴۰۰ - ۸۸۳۰۰۰۰۱ (۰۲۱)
هیچ موردی جهت نمایش وجود ندارد
مشاهده لیست مقایسه

پنتاکس ایران

ترتیب نمایش

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

پمپ سانتریفیوژ از جمله پمپ های دینامیکی است .پمپ های سانتریفیوژ انرژی را از موتور گرفته و به سیال انتقال می دهد . میزانی از این انرژی به صورت انرژی جنبشی و در قالب سرعت ظاهر می شود و میزانی نیز به عنوان انرژی پتانسیل و در قالب هد فشاری  نمود پیدا می کند ،که توانایی حمل سیال را در مقابل جاذبه زمین به سمت بالا دارا است .
از مزایای این سری پمپ ها می توان به این موارد اشاره کرد :
در دسترس بودن ،قیمت مناسب ،طراحی ساده و تنوع در جنس پروانه ها .
مشاهده بیشتر